Порівняйте в елементів третього періоду металічні і неметалічні властивості простих і складних речовин,форми оксидів і гідратів оксидів, валентність елементів у них. Чи відповідають результати вашого порівняння висновку,що в межах одного  періоду відбувається поступовий перехід від металічних властивостей хімічних елементів та їх сполук до неметалічних.

 • сравним оксиды 3 периода:
  Na₂O --  MgO ---    Al₂O₃    ---      SiO₂ --- P₂O₅ --- SO₃ --- Cl₂O₇
  основные           |амфотерный|   кислотные
  сравним их гидраты
  NaOH -- Mg(OH)₂  --Al(OH)₃ ------- H₂SiO₃ --- H₃PO₄ -- H₂SO₄ -- HCl
  основания                                           кислоты
  основные          |амфотерный|      кислотные

  как видно из свойств приведенных оксидов и их соединений, свойства в пределах периода изменяются с основных, через амфотерные к кислотным. то есть происходит постепенный переход от металлических свойств к неметаллическим.