Складіть зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють 3 і 7.

 • По теореме обратной теореме Виета произведение корней квадратного уравнения равно с(где ax^2+bx+c=0 - квадратное уравнение). А сумма корней равна    (-b)
  в данном случае с = 21, а b = -10
  следовательно уравнение примет вот такой вид
  x^2-10x+21=0
 • - квадратное уравнение.
  это можно осуществить через теорему Виета

   ·  
  3 + 7 = 10   ⇒ b = -10
  3 · 7 = 21  ⇒ c = 21
  - зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють 3 і 7