Помогите
Розв*язати рівняння:
а)2.5у+4.2=9.2
друге рівняння
б)45:х=-9
Третє рівняння
в)2*(х-3)+15=5,

 • а)2,5у=9,2-4,2
  2,5у=5
  у=5:2,5
  у=2

  б)х=45:(-9)
  х= -5

  в)2х-6+15=5
  2х=5+6-15
  2х= -4
  х= -4:2
  х= -2

 • 2.5у+4.2=9.2
  2.5у = 9.2-4.2
  2.5у=5
  у=2

  45:х=-9
  х=45:9 = 5

  2*(х-3)+15=5
  2х - 6 +15 = 5
  2х = 5 + 6 -15
  2х = -4
  х = -2