На нитках на тій самій висоті підвішені однакові за об'ємом свинцевий і залізний тягарці. Який з них має більшу потенціальну енергію? Обгрунтуйте відповідь. 

 • потенциальная энергия=mgh
  m=pV
  Т.к. объём одинаков, то обозначим его за 1.
  плотность железа= 7800 кг на м3
  плотность свинца= 11300 кг на м3
  теперь получим следующее выражение:
  pжелеза*g/pсвинца*g Высоту не учитываем, так как она тоже одинакова.
  ускорение свободного падения тоже равно. Все сокращается.
  Получаем, что потенциальная энергия железной гири меньше потенциальной энергии свинцовой гири.