основні риси що визначають риси відмінності та подібності лісостепу і степу

 

 • Подібності:
  1.  Клімат у степовій і лісостеповій зоні помірно континентальний. 
  2. І у степу, і у лісостепу багато птахів — дятли, сови, жайворонки, лелеки, куріпки, дрозди.
  3. Як у степу, так і у лісостепу  існують штучні лісові масиви. Повсюдно в степу ство­рено лісові полезахисні смуги.
  4. Нестача природних водойм степу і лісостепу компенсується ставками, що є біля багатьох населених пунктів.
  5. Природна рослинність представлена лісовими і степовими видами.
  Відмінності:
  1. У лісостепу кількість опадів сягає від 500 до 600мм на рік, а у степу - від 300 до 500мм.
  2. Випаровуваність степу 450-1100мм, у лісостепу - 550-700мм.
  3. Річкову мережу лісостепу формують Дніпро, Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець з притоками. У степу ж річкова сітка сформувалась в умовах недостатнього зволоження, тому її густота незначна.
  4. У лісостепу переважають родючі чорноземи (типові та опідзолені), у степу - чорноземами звичайні та пів­денні, що мають високу природну родючість.
  5. Видовий склад тваринного світу степу бідніший, порівняно з лісосте­повою зоною, але представників кожного виду багато. Найбільше всього гризунів — тушканчиків, ховрахів, хом’яків, а також зайців, вовків, лисиць, борсуків, козуль, кабанів, тхорів.